We offer : Kickboxing, Mma and Grappling

 Gauteng / 924 views

We offer Kickboxing, Mma, Grappling

 Gauteng / 906 views

Kickboxing,Karate,Judo and Mma

 Gauteng / 663 views

Kickboxing and Grappling

 Gauteng / 654 views

Ameteur Wrestling Club Freestyle and Greco Roman and Mma

 Gauteng / 634 views

We offer : MMA and Gracie Barra Jui Jitsu

 Gauteng / 790 views

We train fighters in Mma, No Gi Jui Jitsu, Muay Thai we also do Personal Training and Private Classes

 Gauteng / 961 views

Mma and Kickboxing

 Gauteng / 748 views

Kickboxing, Muay Thai, Mma, and Bjj

 Gauteng / 587 views

Train Students in the Art of  JKA Karate, Jiu Jitsu, Grappling and Mma.

 Gauteng / 655 views

We offer Mma, Bjj, Grappling, Kickboxing, Mauy Thai, Boxing and Krav Maga

 Gauteng / 761 views

We train students in Mma and Kickboxing.

 Gauteng / 304 views

We compete in : Kickboxing, Boxing, Mma, Grappling

 Gauteng / 1094 views

We offer Mma, Kickboxing and Brazilian Jiu- Jitsu

 Gauteng / 376 views